Företagsaffärer i världsklass sedan 1993
För företag med omsättning på 50 MSEK och högre

08-408 394 84

Vår historia – M&A utan gränser®

Under 90-talet lyckades företaget göra affärsavslut i en mängd branscher, där man hjälpte i princip alla typer av företag: detaljister, tillverkningsindustri, samt tjänste – och handelsföretag.

Under 2004 började bolaget använda sig av Videomarknadsföring i samband med företagsförsäljningar. Woodbridge integrerade då video i hela säljprocessen — med ett mycket lyckat utfall för kunderna. Detta skiljer oss från övriga företag i branschen.

Bolaget öppnade kontor I New Jersey 2005. Expansionen fortsatte sedan under 2006 med det första europeiska kontoret i Holland, vilket gjorde att Woodbridge kunde marknadsföra objekt i Europa och USA samtidigt. Under 2006 grundade Woodbridge även det helägda dotterbolaget WG Securities, som är en registrerad mäklarfirma. Detta har breddat kundunderlaget.

Under 2007 arbetade bolaget med att sälja två företag baserade i Kina, vilket markerade starten för verksamhet i Asien. Idag marknadsförs Woodbridge kundföretag mot köpare i Indien, Kina och Japan.

2008 gjorde Woodbridge den första affären på Kinas fastland. Bolaget öppnade också kontor i Kalifornien, Massachusetts, i New York på Manhattan och i Sao Paulo, Brasilien. Woodbridge anställde också ett antal erfarna Dealmakers som bidrog till att utöka företagets affärskapacitet i hela världen.

Företaget öppnade tre nya regionalkontor under 2009: Dallas, Chicago och Atlanta. Under 2010 och 2011 expanderade bolaget sin verksamhet i Latinamerika med Mexico och Centralamerika.

2012 gjordes den första affären i Centralamerika: En transaktion inom vattenkraft i Panama kallad “Hidrotenencias-Acon”. För att markera den internationella närvaron ändrades företagets namn till “Woodbridge International.”

Woodbridge fortsatte sin internationella expansion under 2013. Det andra brasilianska avslutet gjordes under året och nya kontor öppnades i Shanghai och Shenzhen, Tokyo, Jerusalem, Bogota (Colombia) respektive Pune i Indien. För att möta den ökade efterfrågan i Brasilien utökades Sao Paolo kontoret med ett par dealmakers till att bestå av totalt fem.

Under 2014 etablerades kontor i Sydney, Santiago (Chile), Lissabon, Frankfurt, Stockholm, Lyon och i Jacksonville (Florida). Två “cross–border deals” gjordes, där en av försäljningarna var den första där ett holländskt bolag såldes. Den andra affären var en amerikansk maskintillverkare som såldes till en irländsk PE aktör.

Företaget satte rekord genom att skriva avtal med 39 nya kunder och fick de första kunderna i Colombia, Portugal, Australien och Israel.

Woodbridge fortsätter att förfina den innovativa marknadsmetodiken för att kunna slutföra affärer inom Midmarket. Företaget har ett mycket gott rykte vad gäller integritet, kreativitet och förmåga att leverera resultat till kunden.