Företagsaffärer i världsklass sedan 1993
För företag med omsättning på 50 MSEK och högre

08-408 394 84

Kunderfarenhet

I en informativ serie av videos diskuterar Jessica, som är en tidigare kund, hur Woodbridge sålde hennes varumärke inom hälsovård till en direkt konkurrent som ägdes av en PE investerare och på så vis lyckades man maximera bolagets värde.

Lyckades Woodbridge attrahera rätt företag? (:43)

Vilka fördelar finns det med att kontakta en konkurrent? (:24)

På vilket vis är Woodbridge annorlunda? (:57)

Vad ska jag göra under tiden ni säljer mitt företag? (:31)

Vilken typ av vägledning får jag från Woodbridge? (:31)

Vilka resultat uppnår Woodbridge? (:26)