Företagsaffärer i världsklass sedan 1993
För företag med omsättning på 50 MSEK och högre

08-408 394 84

Global Expansion

Om ditt företag har en omsättning på 50 MSEK och högre tror vi att global expansion är en nyckelstrategi för framtida tillväxtmöjligheter. De flesta ambitiösa företag drivs av möjligheten att växa i framtiden och då är den bästa möjligheten en global expansion.

Vårt globala team av erfarna medarbetare hjälper företag inom alla branscher att utvärdera strategiska förutsättningar och potentiella Joint Venture- eller förvärvskandidater. Vi bedömer kostnader och potentiella risker med förvärv och konsulterar avseende lokala seder och bruk respektive integrationslösningar.

Woodbridge har utvecklat en starkt strukturerad process för att hitta, kontakta och slutligen övertyga potentiella köpare om fördelarna med att arbeta med ert företag.

Vår lokala närvaro i ett antal länder och regioner ger oss viktiga kunskaper och insikter som kan utgöra en viktig skillnad mellan att lyckas nå fram till rätt personer i olika företagskulturer eller inte. Med vår rättframma inställning lyckas vi hålla en hög nivå av tillit och förståelse mellan parterna.

För att uppnå bästa möjliga resultat från en affär, måste alla berörda parter ha mätbara mål och motiv utöver vinstmöjligheter.

Att samarbeta med Woodbridge ökar både möjligheterna till en bättre affär och hjälper bolagen att öka sin konkurrenssituation.

Vårt unika sätt att skapa affärer utmynnade omgående i avslut för Yamada, ett mellanstort japanskt elektronikföretag som tog in oss för att hitta en JV partner i Mexico och Brasilien.