Företagsaffärer i världsklass sedan 1993
För företag med omsättning på 50 MSEK och högre

08-408 394 84

Woodbridge International arbetar på ett unikt sätt med företagsaffärer över gränserna – M&A Without Borders® - vi låter inte geografin begränsa oss på något vis! Vi utnyttjar våra lokala styrkor i kombination med en global räckvidd för att marknadsföra ert företag i Sverige, USA, Kanada, Europa, Latinamerika och Asien. Denna arbetsmetod skapar en god efterfrågan för ditt företag vilket genererar högre budnivåer och fler möjliga affärslösningar.

  • Woodbridge International är ett världsomspännande M&A företag, med huvudkontor i Connecticut, USA. Lokalt kontor finns i Stockholm.
  • Affärsvolymerna inom Förvärv & Fusioner steg globalt sett till rekordhöga 4,2 Trillioner USD under 2015!
  • 59% av världens toppchefer tänker fortsätta med sina förvärvsstrategier under 2016 - av dessa räknar 48% med att köpa bolag utanför sitt eget geografiska område. (Källa: Ernst & Young Global Capital Barometer, October 2015)

Kontakta Per Sidfeldt idag för mer information: ring 08-408 394 84. Kungsgatan 27, plan 6, 111 56 Stockholm, Sverige.

Woodbridge står till tjänst för företag inom samtliga branscher med en omsättning på 50 MSEK och högre.

Mats och Per förklarar “M&A Without Borders”

Kommentarer från tidigare kunder

Se mer

Kipp & Zonen (1:31)
Tillverkning

ProCNC (1:37)
Tillverkning

CSU Industries (1:32)
Tjänster

Labor Imports (2:31)
Distribution

Bästa försäljningstillfälle

Som tillägg till våra Vanliga Frågor, diskuterar Direktör Larry Reinharz i en video hur ditt bolag förbereds på lämpligt sätt och när det bästa tillfället för en försäljning uppstår.

Fullt upptagen med att hitta köpare

VD Don Krier, förklarar varför Woodbridge försäljningsmetodik maximerar prisnivån för ditt bolags värde: Vanliga Frågor.

Hur mycket är ditt företag värt? Fråga experten

Woodbridge strävar efter att uppnå bästa resultat i varje aspekt inom verksamheten. Vår företagskultur bygger på värderingar gentemot kunden där kunden står i centrum och där vi värnar om den personliga såväl som den professionella integriteten. Woodbridge Groups Dealmakers har dessa värderingar som ledstjärna i sitt arbete, vilket gör att vi kontinuerligt lyckas göra bättre affärer åt kunderna:

  • Vi tror att transparens, ärlighet och noggrannhet är nycklarna till en lyckad transaktion.
  • Vi arbetar och anstränger oss alltid lite extra för vår kund.
  • Vi frågar oss alltid: vad är bäst för vår kund?
  • Vi är optimister och tror att entusiasm smittar av sig.
  • Vi tror på våra kunder och arbetar för dem.
  • Vi är övertygade om att lagarbete alltid är bäst.

Woodbridge förstår också nödvändigheten av högsta möjliga konfidentialitet. Genom att tala med oss eller vårt team i USA eller genom att fylla i formuläret till höger, garanterar vi att dina uppgifter inte kommer att delas, säljas eller distribueras på något sätt till en tredje part. Som sagt ovan, är kundens bästa intresse viktigast för oss.

Prata med en expert

Endast företag med en årlig omsättning om 50 MSEK och högre. Ring Per Sidfeldt, Senior M&A Advisor, 08-408 394 84 eller fyll nedanstående formulär.